Verdig transport av båre - Rissa Begravelsesbyrå

Gå til innholdNår et medlem av folketrygden dør i Norge, og båren med avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km regnet fra dødsstedet til gravstedet dekkes nødvendige utgifter til båretransporten med unntak av et beløp på kr 2334,-. Dette gjelder til nærmeste naturlige gravsted der den døde var bosatt i følge folkeregisteret.
 
Det gjelder særlige regler når et dødsfall skjer utenfor Norge.

Det er også særlige regler når et dødsfall skyldes yrkesskade.
 
Vi har et søknadsskjema der vi kan være behjelpelig med utfylling og innsending. Vi kan hjelpe til med å innhente de nødvendige dokumenter som skal vedlegges i søknaden.

Du finner skjemaet på nav.no under skjema og søknad


Tilbake til innholdet