Vi utfører kirkelig gravferd - Rissa Begravelsesbyrå

Gå til innhold


Kirkelige seremonier ved begravelse og bisettelse åpner likt. Nedenfor ser du et eksempel på hvordan en kirkelig seremoni vanligvis vil foregå.
 • Inngangsmusikk*
 • Klokkeringing
 • Preludium (solospill eller forspill til salme)
 • Salme
 • Inngangsord
 • Inngangsbønn
 • Minneord
 • Korte hilsener, dikt, kranspålegging*
 • Solospill eller salme*
 • Skriftlesing
 • Salme (kan utelates hvis det er salme etter minneord)
 • Tale
 • Bønn
 • Herrens bønn

*valgfritt, ikke en del av et obligatorisk rituale

Ved bisettelse fra kirke blir ikke kisten senket, men bæres ut til begravelsesbilen under postludiet.

Ved begravelse følger salme, musikkinnslag* og postludium (kisten bæres ut under postludiet). Ved graven synges en salme etterfulgt av skriftlesing og bønn. Kisten senkes. Seremonien avsluttes med jordpåkastelse, skriftord, velsignelse og salmevers.

Vi i Rissa begravelsebyrå vil bistå deg med planlegging av gravferden.
Tilbake til innholdet