Vi utører livsynsnøytral gravferd - Rissa Begravelsesbyrå

Gå til innhold


Dette er en gravferd som ikke er bygd på et spesielt tros- eller livssynssamfunn.
 
Du som pårørende er selv ansvarlig for å velge et passende lokale for gravferden. Vi i Rissa begravelsesbyrå hjelper deg med dette og har gode kunnskaper om hva som er mulig å få til.
 
I Rissa her vi et godt egnet seremonirom.
 
De pårørende kan selv velge hvem de vil skal lede seremonien. Dette kan være et familiemedlem, noen fra bekjentskapskretsen eller en person som har erfaring med å påta seg denne type oppdrag. Det er også mulig å sette sammen og styre seremonien uten å ha en egen seremonileder.
 
Det er viktig at en eventuell seremonileder er innforstått med bakgrunnen for at man ønsker en livssynsåpen seremoni og respekterer dette valget. Rissa begravelsesbyrå kan gi råd til pårørende og anbefale en egnet person til å gjennomføre seremonien på den måten man ønsker.
Tilbake til innholdet