Vi kan hjelpe deg med minnestund - Rissa Begravelsesbyrå

Gå til innhold


Etter gravferden kan det være godt å samles til et minnesamvær. Fellesskap med familie og venner kan være av stor betydning i en vanskelig tid og en god hjelp i ens eget sorgarbeid.

Et minnesamvær kan gjennomføres på mange ulike måter og gir familie og venner tid og rom for å dele minner og vise hverandre støtte og omsorg.
 
Vi kan veilede og gi informasjon om de mulighetene som finnes i nærheten av der gravferden finner sted.
Tilbake til innholdet