Våre priser - Rissa Begravelsesbyrå

Gå til innhold


Etter forskrift om prisopplysninger som gjelder fra 1.1.2013 er det her satt opp priser etter markedføringsloven §10 prismerking. Disse prisene er først og fremst satt opp for å gi mulighet til å sammenligne våre priser med andre. Eksemplet inneholder ikke alle kostnader som normalt påløper ved en gravferd. Prisene viser minimums og maksimumspriser ut fra innholdet som myndighetene krever i §16.   
Priser februar 2019
Byråets tjeneste/produkt
Minimumspris
Maksimumspris
Kiste5.00039.000
Svøp/teppe/pute5001.775
Henting avdøde1.5005.000
Stell nedlegging i kiste6001.900
Planleggingssamtale6001.100
Klargjøring/utkjøring tom kiste6001.200
Transport fra dødssted - kirke1.8002.762
Transport kirke - krematorium02.334
Dekorasjonsmateriell leie600950
Assistanse Gravferd1.0004.000
Programhefte oppsett
900
2.000
Sanghefte pr 10 stk
50
100
Kondolanseprotokoll
250
250
Dødsannonse 71mm
1.841
5.500
Byråets avgiftsplikte honorar
750
5.000
Byråets avgiftsfrie honorar
750
6.000
Totalt
16.74180.021
Gravferdsstønad blir behovsprøvd. Det kan gis opptil kr.23.990 til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet. Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil 23.990 kr til dekning av utgifter til gravferden.
Båretransport. Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport ut over en egenandel på 2.399 kr dekket til nærmeste gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt. Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade. Det skal også betales egenandel når avdøde er under 18 år.
Når må du søke? Fristen for å søke er senest 6 måneder fra dato for dødsfallet.
Hvordan søker du? Hos oss kan dere få søknadsskjema og hjelp til utfylling og innsending.Vi er også behjelpelig med å innhente den nødvendige dokumentasjon som skal vedlegges søknaden.   
Tilbake til innholdet